top of page

Kemira Oyj’s new research center as part of the Green Chemistry Park to be built in Finnoo, Espoo

Realone acted as a commercial advisor for Kemira Oyj and Kemira’s pension fund, Neliapila, in the development of Kemira's new research center and in the sale of building right. The project is part of consortium’s, consisting of Ahlström Capital, Kirkon Eläkerahasto and Aktia Life Insurance Ltd, construction and innovation investment, Green Chemistry Park, which creates growth and work places to Finnoo, Espoo.


It is planned that the business premises concept of approximately 25,000 square meters of floor area will include state-of-the-art laboratory and office spaces next to apartment buildings and a large park. The value of Kemira and the consortium’s investment will amount to approximately EUR 70-80 million in total. The new research center is scheduled for completion in the summer of 2024.


The transaction is a continuation to the long-term cooperation between Kemira and Realone as well as a previously published pre-agreement on the development of the residential area. Bonava is planning over 90,000 square meters of floor area on the site of Kemira’s current research center, which will proceed in parallel with the Green Chemistry Park.More information: Jorma Sonninen jorma.sonnine(at)realone.fi

Tel: +358 40 040 4657


Tuomas Kankaanpää

tuomas.kankaanpaa(at)realone.fi

Tel: +358 50 535 1899

 

Kemiran Oyj:n uusi tutkimuskeskus osa Espoon Finnooseen rakennettavaa Green Chemistry Parkia.Realone toimi Kemira Oyj:n ja Kemiran Eläkesäätiö Neliapilan kaupallisena neuvonantajana yrityksen uudessa tutkimuskeskushankkeessa ja rakennusoikeuden myynnissä. Hanke on osa Ahlström Capitalin, Kirkon Eläkerahaston ja Aktia Henkivakuutuksen rakennus- ja innovaatioinvestointia, Green Chemistry Parkia, joka luo kasvua sekä työpaikkoja Espoon Finnooseen.


Laajuudeltaan noin 25 000 kerrosneliömetrin toimitilakonseptiin suunnitellaan tulevaisuuden huippumodernia laboratorio- ja toimistotilaa asuntorakentamisen ja suuren puiston yhteyteen. Kemiran ja yhteenliittymän investointien arvo on yhteensä noin 70-80 MEUR. Uuden tutkimuskeskuksen ja hankkeen ensimmäisen vaiheen arvioidaan valmistuvan kesällä 2024.

Kauppa on jatkoa Kemiran ja Realonen vuosia kestäneelle yhteistyölle sekä jo aiemmin julkaistulle esisopimukselle alueen asuinrakentamisen kehittämisestä. Bonava suunnittelee Kemiran nykyisen tutkimuskeskuksen paikalle yli 90.000 kerrosneliömetrin kokonaisuutta, joka etenee samaan aikaan Green Chemistry Park-hankkeen kanssa. Lisätietoa hankkeesta oheista Kemiran ja yhteenliittymän julkaisemasta lehdistötiedotteesta: https://www.kemira.com/company/media/newsroom/releases/building-innovation-investment-of-kemira-ahlstrom-capital-kirkon-elakerahasto-and-aktia-life-insurance-ltd-promotes-growth-in-espoo-kemiras-new-research-center-part-of-the-green/ Lisätiedot: Jorma Sonninen jorma.sonnine(at)realone.fi

Tel: +358 40 040 4657


Tuomas Kankaanpää

tuomas.kankaanpaa(at)realone.fi

Tel: +358 50 535 1899

Comments


bottom of page