Tikkurila Oyj:n maa-alueen kehittäminen Vantaalla edennyt ensimmäisen vaiheen toteutuskilpailuunToteutuskilpailu Vantaalla sijaitsevan Tikkurila Oyj:n omistaman maa-alueen ensimmäisen osan kehittämisestä on parhaillaan käynnissä. Kilpailu kohdistuu lähellä Tikkurilan keskustaa sijaitsevaan osa-alueeseen Kuninkaalantiellä Keravanjoen varrella. Kilpailuehdotuksia odotetaan huhtikuussa, jonka jälkeen käynnistyvät ehdotuksia tarkentavat jatkoneuvottelut. Koko maa-alueen kehittämisen suunnittelu etenee vaiheittain ja yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa.

Tikkurila Oyj on aiemmin ilmoittanut selvittävänsä, miten se voisi kehittää maa-alueita, joilla sen nykyiset tuotantolaitokset sijaitsevat. Tikkurilan kaupunginosan keskusta-alue ja asutus ovat laajentuneet vuosien saatossa yhtiön tuotantolaitosten läheisyyteen, eikä nykyinen sijainti ole tulevaisuudessa optimaalinen nykyisen kaltaiselle teolliselle toiminnalle. Tikkurila Oyj ja Vantaan kaupunki allekirjoittivat marraskuussa 2020 yhteistyösopimuksen liittyen maa-alueen yleissuunnitteluun ja kaavoituksen valmisteluun.

Ensimmäisen vaiheen toteutuskilpailu käynnissä

Koko alueen kehittäminen etenee vaiheittain. Alueen ensimmäisen osan kehittämisestä on käynnissä toteutuskilpailu Vantaan kaupungin kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mahdollistamana. Toteutuskilpailu kohdistuu Tikkurila Oyj:n aiemman pääkonttorin, tuotekehityksen ja koulutuskeskuksen muodostamaan alueeseen Kuninkaalantiellä. Alue sijaitsee Keravanjoen varrella ja on Vantaan Tikkurilan kaupunginosan keskustan ja rautatieaseman välittömässä läheisyydessä hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Kilpailuehdotuksia odotetaan huhtikuussa, minkä jälkeen käynnistetään ehdotuksia tarkentavat jatkoneuvottelut. Toteutuskilpailun tulosten odotetaan olevan selvillä vuoden 2021 loppuun mennessä mahdollisen päätöksenteon tueksi.

Tikkurila Oyj:n kaupallisena neuvonantajana toteutuskilpailussa toimii Realone Oy.

Kansainvälisen suunnittelukilpailun ohjelman laadinta käynnissä

Kokonaishanke on edennyt kansainvälisenä kutsukilpailuna toteutettavan suunnittelukilpailun ohjelman laadintaan. Suunnittelukilpailun tavoitteena on luoda koko kilpailualuetta koskeva kaupunkirakenteellinen ja -kuvallinen idea, mitoitus ja kokonaisuus, sekä hahmottaa alueelle tulevat toiminnot. Kilpailuohjelma valmistellaan vuoden 2021 aikana, ja kilpailu on tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 aikana.

Kuten aiemmin on kerrottu, Tikkurila Oyj:n marraskuussa Vantaan kaupungin kanssa solmima yhteistyösopimus käsittää koko Tikkurila Oyj:n Vantaalla omistaman maa-alueen, joka on kooltaan noin 21 hehtaaria. Maankäytön suunnittelu ja mahdollisen uuden tuotantolaitoksen suunnittelu- ja rakentamisprosessi on useiden vuosien hanke, minkä ajan valmistus jatkuu nykyisissä yksiköissä. Tikkurila Oyj ei ole vielä tehnyt päätöksiä uuden tehtaan rakentamisesta tai sen sijainnista.

Linkki alkuperäiseen Tikkurila Oyj:n tiedotteeseen: https://www.tikkurilagroup.fi/fi/julkaisu/tikkurila-oyjn-maa-alueen-kehittaminen-vantaalla-edennyt-ensimmaisen-vaiheen Lisätietoja:

Realone Oy Jorma Sonninen jorma.sonninen@realone.fi +358 40 040 4657

Tikkurila Oyj:

Tikkurila Oyj Jari Lassila, projektijohtaja jari.lassila@tikkurila.com +358 40 526 0685